Archive for: جولای 2018

از تکرار نترسید

تکرار

در ابتدای پست “ کاربرد مدل در فهم علل پدیده‌ها جمله زیر را نوشتم:

«در پست قبل در مورد مدل ذهنی صحبت شد و معایب و مزایای مدل ذهنی عنوان شد

و بعد از نوشتن فعل شد دوم، کمی وسواس برای نوشتن یک فعل یکسان در یک خط داشتم. اما به یاد متن زیر افتادم که قبلا در Linkedin در مورد تکرار فعل ها خوانده بودم:

فعل‌ها را تکرار کنید و نترسید یکی از ویژگی‌های زبان پهلوی که در زبان فارسی دری هم باقی مانده‌است تکرار فعل است. در زبان پهلوی جمله‌ها کوتاه بوده‌اند و تکرار یک فعل در چندین جمله‌ی پیاپی ویژگی این زبان است نه ایراد یا اشتباهی درآن. تکرار فعل در زبان فارسی دری هم باقی مانده‌است و نیازی نیست در نوشتار از آن پرهیز کنید و برای این پرهیز از فعل‌های نادرست استفاده کنید چرا که تکرار فعل به ساختار و زیبایی نوشتار آسیبی نمی‌رساند.

همین موضوع بهانه‌ای شد تا کمی به دنبال این تکرارها در زبان فارسی بگردم و قسمت‌های شیرین‌اش را بنویسم. سه مقاله در این مورد انتخاب کرده‌ام و تکرارهای زیر را از آنها گرد هم آوردم. لینک منابع را در انتها نوشته‌ام.